ویدئو | الو ارتفاع

ویدئو

چند فیلم کوتاه از پروژه های شستشوی نمای ساختمان – رنگ آمیزی نما – پیچ رولپلاک نما  الو ارتفاع